.

شرکت نرم افزاری امن پرداز با هدف مشارکت و حمایت از شرکت‌های دارای سابقه فروش آنتی ویروس که بصورت تخصصی در کشور در حال فعالیت می‌باشند، اقدام به تدوین برنامه مشارکت با نمایندگان نموده است.

کلیه فعالیت های این نمایندگان باید با هماهنگی این شرکت انجام شود و فعالیت نمایندگان رسمی دارای گواهینامه، مورد نظارت قرار دارد و این شرکت در قبال عملکرد آنها کاملا متعهد می‌باشد.

نمایندگان رسمی فروش پادویش عبارتند از شرکت‌های فعال در حوزه فروش آنتی ویروس که مورد ارزیابی قرار گرفته و در یکی از ۴ سطح زیر تعریف و رتبه بندی می شوند:

پلاتینیوم پلاس (۱) ، پلاتینیوم (۲)، طلایی (۳) و نقره‌ای (۴)

 

نمایندگان پادویش

 

پلاتینیوم پلاس (سطح ۱): بالاترین سطح تایید شده نمایندگی پادویش (با مجوز ارائه پادویش از طریق شبکه عوامل فروش در کشور)

سطح پلاتینیوم پلاس، بالاترین سطح تایید شده نمایندگی فروش و ارائه خدمات فنی پادویش است که مجاز به ایجاد و برخورداری از شبکه عوامل فروش پادویش بوده و تنها این سطح از نمایندگی مجاز به عرضه غیر مستقیم و با واسطه محصول به مشتری نهایی می باشد.

توان مدیریتی و فنی، سابقه موفق در ارائه محصولات مشابه، برخورداری از نیروی انسانی مجرب و حاذق،‌ توان مالی کافی و سابقه فعالیت بیش از ۸ سال در بازار از جمله ملاک‌های ارزیابی برای اعطای این سطح از نمایندگی خواهد بود

لیست نمایندگان پلاتینیوم پلاس

 

پلاتینیوم(سطح ۲): مناسب برای سازمان­ های بزرگ تا خیلی بزرگ (بیش از ۱۰۰۰ پرسنل)

این سطح، دومین سطح برتر در نمایندگی رسمی فروش پادویش است. سابقه فعالیت بیش از ۵ سال،‌ تعداد نیروی انسانی،‌ تعداد مشتریان، توان مالی و سابقه عملکرد در بازار از جمله ملاک‌های ارزیابی برای اعطای این سطح از نمایندگی خواهد بود.

لیست نمایندگان پلاتینیوم

 

طلایی (سطح ۳): مناسب برای سازمان های متوسط تا بزرگ (۲۵۰-۱۰۰۰ پرسنل)

این سطح، سومین سطح برتر در نمایندگی رسمی فروش پادویش است. سابقه فعالیت بیش از ۳ سال،‌ تعداد نیروی انسانی،‌ تعداد مشتریان و توان مالی و سابقه عملکرد در بازار از جمله ملاک‌های ارزیابی برای اعطای این سطح از نمایندگی خواهد بود.

لیست نمایندگان طلایی

 

نقره‌ای (سطح ۴): مناسب برای سازمان های کوچک تا متوسط (تا ۲۵۰ پرسنل)

این سطح، چهارمین سطح برتر در نمایندگی رسمی فروش پادویش است. متقاضیان جدید همکاری، بایستی برای شروع به عنوان نماینده رسمی فروش پادویش، در این سطح همکاری خود را آغاز نمایند.

لیست نمایندگان نقره‌ای

 

عوامل فروش پادویش

عوامل فروش بعنوان عامل غیر رسمی فروش پادویش هستند که فقط از طریق نمایندگان رسمی سطح پلاتینیوم پلاس با این شرکت در ارتباط می باشند. تمامی ارتباطات و مراودات عوامل فروش با امن پرداز بطور غیر مستقیم انجام می شود و مسئولیت عملکرد ایشان بر عهده نماینده رسمی سطح پلاتینیوم پلاس واسط می باشد.